Застосування гумату калію

У світі гумат калію вже давно широко застосовується як найбільш ефективний та екологічно безпечний регулятор росту і розвитку рослин, в той час як у вітчизняному сільськогосподарському виробництві його популярність лише починає набувати обертів. Передусім це пов’язано із низькою обізнаністю українських фермерів з перевагами та безпечністю застосування цього добрива. Тому є необхідність детальніше з’ясувати, кому і для чого потрібен гумат калію, а також чи впливає його внесення на екологічні якості вирощеної продукції.

Гумат калію
Гумат калію

Де можна застосовувати гумат калію

Основним призначенням гумату калію є підвищення ефективності рослинництва внаслідок нормалізації фізіологічного розвитку рослин та покращення властивостей ґрунту. З цією метою його застосовують для передпосівної обробки насіння зернових, овочевих та баштанних культур, а також бульб картоплі, саджанців фруктових дерев, кущів та винограду перед посадкою. Це сприяє кращій схожості насіння, швидшому та енергійнішому проростанню, стійкості до підмерзання та посухи. Варто зазначити, що передпосівний обробіток можна проводити в комплексі із протруюванням, що дозволяє знизити вартість і трудомісткість робіт.

Також ефективним є позакореневе внесення гумату калію в період вегетації рослин шляхом обприскування чи поливання. Його проводять в початковій та критичних фазах розвитку, тобто відразу після проростання, а також під час посухи, після граду чи інших погодних стихій, в комплексі боротьби із хворобами та шкідниками, при використанні засобів захисту рослин тощо. Для підвищення ефективності такого обробітку слід провести його як мінімум два рази. Позакореневе внесення гумату калію сприяє прискоренню росту рослини, кращому фотосинтезу, стійкості до хвороб, подразників та впливу навколишнього середовища, підвищенню ефективності використання макро- та мікроелементів внаслідок нормалізації фізіологічного розвитку, сприяє скороченню термінів вирощування сільськогосподарських культур, а також покращенню якості вирощеної продукції.

Варто поєднувати обробіток гуматом калію із обприскуванням пестицидами та гербіцидами, оскільки це, по-перше, економічно вигідно, а по-друге, знижує токсичність препаратів, а, відповідно, і відсоток обпалених рослин.

Окрім того, гумат калію можна використовувати для обробки пожнивних залишків та для підвищення або відновлення родючості ґрунтів. Така його дія пов’язана з тим, що основою добрива є торф, що значною мірою відповідає за формування гумусу.

Гумат калію можна вносити для підживлення як однорічних, так і багаторічних посівів та насаджень. Також є позитивний досвід щодо його використання у розведенні кімнатних та декоративних рослин.

Цікаво зауважити, що крім сільського господарства гумати калію також знайшли застосування і в інших сферах господарювання, зокрема в нафтодобувній та газодобувній промисловості.

Зважаючи на широку область застосування та значні переваги, до яких слід віднести підвищення урожайності сільськогосподарських культур та родючості ґрунту, покращення споживчої якості та зменшення частки мінеральних добрив, зокрема азотних, що сприяє вирощуванню екологічно чистої продукції, можна з упевненістю стверджувати, що гумат калію є найбільш ефективним та безпечним із відомих на сьогодні стимуляторів росту і розвитку рослин.