Вплив гуматів на фізичні властивості ґрунтів

Вчені, агрономи і досвідчені садівники відзначають 100% вплив гуматів на фізичні властивості ґрунтів.

Вплив гумату калію на структуру ґрунту

Залежно від типу ґрунту, змінюється і механізм впливу гумату калію на їх структуру.

  • На важких глинистих ґрунтах гумінові кислоти проникають глибоко в міжпакетну проміжку глинистих частинок, сприяючи руйнуванню компактної тривимірної структури глини з одночасним вилученням іонів металів (К, Na, Ca, Mg). Як результат, відбувається зміна механічної структури ґрунту: важкі ґрунти стають більш пухкими, з них легше випаровується зайва волога, поліпшується надходження повітря в ґрунт, що полегшує дихання рослинних коренів і їх просування.
  • Якщо гумат внести в легкий ґрунт, гумінові кислоти обволікають і склеюють мінерали між собою, сприяючи створенню дуже корисної водостійної грудкувато-зернистої структури, яка покращує її водопропускну і водоутримуючу здатність і повітропроникність. Поліпшення структури ґрунту гуматами збільшує ерозійну стійкість ґрунтів. Ці особливості пов’язані зі здатністю гумінових кислот до утворення найтонших біоплівок, а також з їх полярної структурою.

Утримання вологи гуматами

За рахунок утворення водневих зв’язків між молекулами води і зарядженими групами гуматів калію, а також завдяки адсорбованим на них іонів металів гумати утримують воду.

Завдяки впливу гуматів, випаровування води в ґрунтах знижується в середньому на 30% в результаті засвоєння вологи рослинами на аридних і піщаних ґрунтах відбувається більш ефективно.

 

Регулює температурний режим ґрунту гуматами

Гумати мають властивість надавати ґрунтам більш темне забарвлення. Це особливо важливо в тих районах, де клімат холодний або помірний. Так як темнозабарвлений ґрунт істотно краще поглинає і накопичує сонячне тепло. Як результат: ґрунт з високим вмістом гумата прогріваються швидше, адже їх середня температура підвищується.

Вплив гуматів калію на хімічні властивості ґрунтів і властивості ґрунтової вологи

Вплив гуматів на здатність поглинати поживні речовини і обмінну ємність ґрунту

Гумінові кислоти по своїй природі – поліелектроліти. Гумати в комплексі з мінеральними і органічними частинками ґрунту утворюють ґрунтовий поглинаючий комплекс.

Володіючи достатнім числом різноманітних функціональних груп, гумінові кислоти і їх солі адсорбують і утримують на собі, корисні макро- і мікроелементи, поживні речовини, які надходять в ґрунт.

Поживні речовини, що утримуються гуматами в ґрунті, що не зв’язуються з ґрунтовими мінералами і не вимиваються водою, знаходяться для рослин в доступному стані.

Збільшення гуматами буферної ємності грунту

Внесення гумату калію в ґрунт збільшує її буферну ємність, тобто здатність ґрунту підтримувати природний рівень рН, навіть якщо в неї в надмірній кількості надходять лужні або кислотні сполуки.

При внесенні в ґрунт відповідної кількості гуматів, вони знижують зайву кислотність ґрунтів, що дає можливість з часом висівати на цих ґрунтах сільськогосподарські культури, чутливі до підвищеної кислотності ґрунту.

Транспорт гуматами поживних речовин і мікроелементів в рослини

На відміну від вільних гумінових кислот, гумати – неводорозчинні рухливі з’єднання. Адсорбуючи поживні речовини з ґрунту і корисні мікроелементи, гумати переміщують їх з ґрунту в рослини.

Внесення гуматів в ґрунт показало чітку тенденцію збільшення вмісту в орному шарі ґрунту:

  • рухливого фосфору до 1,5-5 разів,
  • засвоюваного азоту – в 2-2,5 разу,
  • обмінного калію в 2-2,5 разів.

Будучи перехідними металами, деякі елементи, утворюють з гуматами рухливі хелатні комплекси, які на думку вчених, засвоюються рослинами переважно у вигляді гуматів цих металів.

Як відбувається механізм цього процесу? При певних фізико-хімічних умовах гумати поглинають іони металів, а при зміні умов – вивільняють їх. Приєднання до гуматів позитивно заряджених іонів металів відбувається за рахунок негативно заряджених функціональних груп гумінових кислот.

Коли коріння рослин поглинають воду, розчинні гумати металів підходять на близьку відстань до клітин коренів. Негативний заряд кореневої системи перевищує негативний заряд гуматів, в результаті – від молекул гумінових кислот іони металів відщеплюются і поглинаються клітинної мембраною.

Є інша точка зору: вчені вважають, що невеликі молекули гумінових кислот спільно з закріпленими на них іонами металів і поживними речовинами поглинаються і засвоюються рослинами безпосередньо з ґрунтового розчину.

Важливо!

Присутність гуматов в грунті покращує кореневе живлення рослин, збільшує швидкість поглинання поживних речовин з розчину, в результаті зростання рослин і розвиток рослин більш ефективно.

Структурування грунтової вологи гуматами

Гумати – полярні молекули, взаємодіючи з ґрунтовою вологою, вони надають їй структуру, характерну “талій воді”. Поглинання рослинами такої вологи позитивно впливає на їх ріст і розвиток.

Вплив гуматів на біологічні властивості ґрунтів

З одного боку, гумінові кислоти – стимулятори росту для рослин, з іншого – джерела доступного азоту, вуглецю, фосфору.

Молекули гумінових кислот утворюють великі агрегати, на яких активно розвивають колонії мікроорганізмів. Внесення в грунт гуматов істотно активізує діяльність різних груп мікроорганізмів, з якими тісно пов’язана мобілізація поживних речовин грунту і перехід потенційної родючості в ефективне.

Постійне поповнення обмінного калію, засвоєного рослинами, відбувається за рахунок зростання чисельності силікатних бактерій.

Гумат калію стимулює збільшення чисельності мікроорганізмів, які здатні розкладати важкорозчинні сполуки фосфору – органічні і мінеральні.

Внесення гуматів в грунт покращує утримання в ній засвоюваних запасів азоту: чисельність аммоніфіцірующіх бактерій зростає в три-п’ять разів.

У деяких випадках вчені фіксували десятикратне збільшення аммонификаторов.

При цьому, чисельність нитрифицирующих бактерій збільшувалася до 3-7 разів.

Завдяки поліпшенню умов для життєдіяльності вільноживучих грунтових бактерій при внесенні гуматов практично в 10 разів збільшується їх здатність фіксувати молекулярний азот з атмосфери.

Завдяки активізації мікробного співтовариства ґрунт збагачується доступними мікроелементами і корисними елементами живлення.

Розкладаючись, органічні речовини утворюють величезну кількість органічних кислот і вуглекислоти. Під дією важкодоступні мінеральні сполуки калію, магнію, фосфору, кальцію прискореними темпами переходять в доступні для рослин форми.

Звідси, внесення гумінових добрив в ґрунт забезпечує “перевага” накопичення органічних речовин над їх розкладанням.

Протекторні властивості гуматов

Комплексна дія гуматів на ґрунт забезпечує їх захисні (протекторні) властивості.

Необоротне зв’язування важких металів і радіонуклідів гуматами

Ця особливість гумата калію особливо актуальна в сучасних умовах підвищеної техногенного навантаження на ґрунти. Шкідливі, небезпечні сполуки ртуті, свинцю, миш’яку, кадмію, нікелю, які виділяються в атмосферу при спалюванні кам’яного вугілля, з металургійних підприємств, електростанцій, а також потрапляють в повітря з вихлопними газами автомобілів.

Одночасно спостерігається значне підвищення рівня радіації в деяких регіонах.

Гумати, внесені в ґрунт, необоротно пов’язують важкі метали і радіонукліди, в результаті чого формуються нерозчинні малорухливі комплекси, що виводяться з кругообігу речовин в ґрунті.

Отже, гумати перешкоджають попаданню в рослини важких металів і їх з’єднань, і відповідно, в сільгосппродукцію.

Прискорення розкладання гуматами органічних екотоксикантів

Завдяки активації функціонування різних груп ґрунтових мікроорганізмів, гумат калію прискорює розкладання токсичних органічних сполук, які утворюються при спалюванні палива, отрутохімікатів. Багатокомпонентність гумінових кислот дає можливість ефективно сорбувати важкодоступні органічні сполуки, зменшуючи їх токсичність для сільгоспкультур і людини.

Отже, комплексна дія препарату “ГУМАТ КАЛИЯ рідкий торф’яний” на ґрунту покращує ріст і розвиток рослин, підвищує їх стійкість і несприятливих погодних умов і факторів навколишнього середовища – перепадів температур, посухи, надмірної вологи, токсичного впливу.

Внесення в ґрунт “Гумат калію жилкою торф’яного” сприяє поліпшенню структури ґрунту, транспорту поживних речовин, прискорює біологічні процеси накопичення гумусу, активізує вивільнення легкодоступних елементів живлення, підвищує стійкість ґрунту до дії екотоксикантів.