NAWOZ


Kup jednym kliknięciem!

 


Cena za 1L – 28 zł.
Kanister 5L – 140 zł.
Kanister 20L – 560 zł.

 

Przy zakupie powyżej 100l
Cena za 1L – 27.5 zł.

 

Zalecana dawka zastosowania 0,5 – 1 l / ha

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA NAWOZU ORGANICZNO – MINERALNEGO „HALYCZYNA”

„Halyczyna” jest organiczno-mineralnym nawozem wyprodukowanym z torfu, wodorotlenku potasu, nawozu NPK z dodatkiem wody, przeznaczonym do stosowania w uprawie roślin polowych. Nawóz zastosowany w formie zaprawy nasion lub w formie oprysku roślin pobudza wzrost i rozwój roślin, łagodzi skutki niedoboru wody w glebie, zwiększa pobranie składników pokarmowych, tolerancje na suszę, wpływa korzystnie na przyrost korzeni, podnosi plonowanie.
Nawóz „HALYCZYNA” zwiększa żyzność gleby poprzez zatrzymywanie wody i składników pokarmowych.

SPOSÓB STOSOWANIA, DAWKI I TERMINY:

W formie zaprawy nasion nawóz „HALYCZYNA” stosować 0,4 l/t ( 4 ml/ 10 kg ) w formie dwukrotnego oprysku roślin uprawy polowej, drobnokroplistego lub średniokroplistego za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, w dawce 0,5 l/ha.

Stosować ok. 300 l cieczy użytkowej na hektar.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZU ORGANICZNO – MINERALNEGO „HALYCZYNA”

Kultury, obiekt nawożenia

Nawożenie nasion

Nawożenie pogłówne

Pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, rzepak, soja, bobik, słonecznik, kukurydza na ziarno, silos i inne Zaprawianie nasion w połączeniu z każdą obróbką wstępną przed siewem.
0,4L
10 l roztwóru roboczego na
1 tonę
2-krotne opryskiwanie roślin w okresie wegetacji :
I – opryskiwanie w fazie krzewenia – widoczny pierwszy pęd boczny;
II – opryskiwanie w fazie kwitnienia jest początkiem mlecznej dojrzałości .
0.5l rozpucić w 300l wody, roztworem nawozić 1 ha

Warzywa

Moczenie nasion w roztworze nawozu przed sadzeniem. Czas moczenia wynosi 15 godzin. Zużycie roboczego roztworu 1 litr na 1 kg nasion. Przygotowanie roztworu roboczego – 15 g. nawozu rozpuścić w 10 l wody. I – opryskiwanie w fazie pojawiania się 2-4 prawdziwych liści;
II i III opryskiwanie w odstępie 15 dni.
0.5l rozpuścić w 300l wody i roztworem nawozić 1 ha
Ziemniaki Nawożenie ziemniaka przed sadzeniem.
Zużycie roboczego roztworu 40l. na tonę nasion. Przygotowanie roztworu roboczego – 15 g. nawozu rozpuścić w 10 l wody.
2-krotne opryskiwanie upraw:
I – opryskiwanie w fazie pojawiania się 5-7 liści;
II – opryskiwanie w fazie butonizacji.
0.5l rozpucić w 300l wody i roztworem nawozić 1 ha
Drzewa owocowe Moczenie korzeni sadzonek w roztworze nawozu przed sadzeniem.Czas moczenia 24 godziny. Zużycie nawozu 150 g na 100 l wody 4-krotne opryskiwanie drzew w okresie wegetacyjnym:
I – opryskiwanie 5-7 dni po kwitnieniu;
II – opryskiwanie na początku fizjologicznego opadania załążni;
III – opryskiwanie podczas zakładania pąków kwiatowych;
IV – opryskiwanie w okresie intensywnego wzrostu owoców.
1,5l rozpuścić w 1000l. wody i roztworem nawozić 1ha.

 

Plony

Destruktor ścierniska, l/ha

Mocznik, kg/ha

Woda, l/ha

Kukurydza, słonecznik (sucha masa)

2,0-4,0

25,0-30,0

300,0

Zboża (pszenica, żyto, jęczmień, owies, proso), sucha masa

2,0-3,0

10,0-15,0

Rośliny strączkowe (fasola, groszek, fasola, soja itp.), Sucha masa

1,5-2,2

7,0-5,0

Nawozy zielone: musztarda, rzodkiewka, rośliny strączkowe, rośliny strączkowe

2,0-2,0-2,0

10,0-3,0-5,0

250,0

 

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed użyciem produktu wstrząsnąć kulkukrotnie opakowaniem w celu uzyskaniajednolitej zawiesiny.
W celu przygotowania roztworu roboczego, napełnic zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości, włączyć mieszadło. Odpowiednią objętość nawozu, zgodnie z zaleceniami dawkowania wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza. Nastepnie przy włączonym mieszadle uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna zgodnie z zaleceniami dawkowania. Całość wymieszać.

UWAGA

  • Nie stosować na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem oraz podczas opadów deszczu. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.
  • Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.
  • Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE

Nawóz przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej w temperaturze od 5° C do 45° C, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od żywności i paszy dla zwierząt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Podczas stosowania nosić odpowiednia odzież ochronną, rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – jeśli to możliwe pokazać etykietę lub opakowanie.

Ceny i opakowanie

Objętość

Сena (PLN)

Kanister 5L (1 sztuk)

140 zł.

Kanister 5L (20 sztuk)

137.5 zł.

Kanister 20L (1 sztuk)

560 zł.

Kanister 20L (5 sztuk)

550 zł.

Zbiornik 1000L (1 sztuk)

25000 zł.Wniosek o zamówienie