Humat potasowy: wpływ na plonowanie zboża

W przypadku „zbóż” – nawóz organiczno – mineralny, specjalnie przyznaczony do obróbki i nawożenia pszenicy ozimej i jarej, żyta ozimego, jęczmienia ozimego i jarego w każdych warunkach glebowych i klimatycznych. Humat potasowy jest zalecany na wszystkich etapach wzrostu i rozwoju zbóż – od nasion przedsiewnych do opryskiwania w fazie wzrostu.
Efekt stosowania preparatu:

 • Zwiększa plony do + 30%
 • zwiększa kiełkowanie, energię wzrostu;
 • promuje tworzenie silnego systemu korzeniowego;
 • zwiększa odporność upraw na niekorzystne warunki pogodowe i choroby roślin;
 • zwiększa zawartość glutenu w zbożach do 5%;
 • zmniejsza szybkość stosowania PPP do 30%, nawozy mineralne do 15%;
 • przyspiesza okres dojrzewania.

Obróbka zbóż humatem potasowym.
Zboża obrabia się humatem potasu do czasu posiewu.
Istnieją takie opcje obróbki:

 • 1. przedsiewna obróbka wyłącznie z wykorzystaniem humatu potasowego;
 • 2. zaprawianie nasion zbóżowych w kompleksie „zaprawiarka dla zboża + humat potasowy”.
№ wariant Roztwór
1 wariant 200 g koncentratu humatu potasowego rozcięczyć w 9 l wody. Przygotowany roztwór roboczy przyznaczony na 1 tonę nasion.
2 wariant Rozcieńczyć 200 gramów koncentratu humatu potasowego w mieszaninie zbiornikowej zgodnie z instrukcją.
3 wariant Rozcieńczyć 200 gramów koncentratu humatu potasowego w mieszaninie zbiornikowej zgodnie z instrukcją.

Normy wydajności humatu potasowego

Norma wydajności roztworu humatu potasowego na tonę nasion zbóż i roślin strączkowych – 10 litrów. Podczas trawienia drobno zaszczepionych nasion roztwór roboczy należy przygotować odpowiednio 15 lub 20 litrów, rozcieńczając 30 lub 40 gramów koncentratu humatu potasowego. Jak obrabiać zboża humatem potasu? Zboża ozime są obrabiane humatem potasowym:

 • pierwszy raz – w okresie kiełkowania (obróbka liści przygotowuje rośliny do przezimowania – chroni przed mrozem i zamarzaniem gleby);
 • drugi raz – podczas zejścia zbóż do probówki (zapewniając aktywację procesów morfofizjologicznych);
 • trzeci raz – w okresie koszenia (jakościowo poprawiający procesy formowania i rozwoju ziaren)

Zboża jare obrabia się humatem potasowym:

 • pierwszy raz – w fazie krzewienia, co zapewnia aktywację procesów morfofizjologicznych;
 • drugi raz- w okresie dojrzałości – zwiększenie liczby ziaren w kłosach i poprawa jakości ziaren.

Wpływ humatu potasowego i kwasu bursztynowego na rozwój wegetatywny produktów rolnych

Produkty rolne Wpływ humatu potasowego na rozwój wegetacyjny produktów rolnych, urodzajność oraz jakość Skuteczność humatu przeciwko chorobom produktów rolnych
Pszenica – jara i ozima; Żyto ozime; Jęczmień ozimy i jary; Pszenżyto ozime; zwiększa:

• plony produktów rolnych średnio 20–40%;

• krzewy o 2-3%;

• masę nasion o 20–25%;

• masę systemu korzeniowego o 40–60%;

powiększa :

• zawartość glutenu w ziarnie średnio o 5%;;

• jakość glutenu;
• zawartość białka w ziarnie o 2-3%;

Zmniejsza uszkodzenia:

• mączniak prawdziwy 2-3 razy;

• zgnilizna korzeni o 70%;

• septorioza